237
افسانه صفری - انگلیسی
فارسی
شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦

DR
 Academic Degree :

eMail:

 

انگلیسی
دروس آموزشی
- اصول مهندسی صنایع غذایی 1 (کارشناسی)
- اصول مهندسی صنایع غذایی 2 (کارشناسی)
- اصول انتقال جرم و حرارت (کارشناسی ارشد)
- خواص فیزیکی مواد غذایی (کارشناسی ارشد)

 

All rights reserved for Islamic Azad University of Shabestar reserved