237
افسانه صفری - دروس آموزشی
انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: افسانه صفری

مرتبه علمی: مربی پایه 4 - دانشجوی بورسیه دکتری

پست الکترونیکی

safariafsaneh89@gmail.com   

دروس آموزشی
دروس آموزشی
- اصول مهندسی صنایع غذایی 1 و 2 (کارشناسی)
- اصول کنترل کیفی (کارشناسی)
- صنایع لبنی 1 و 2 (کارشناسی)
- اصول نگهداری (کارشناسی)
- اصول انتقال جرم و حرارت (کارشناسی ارشد)
- خواص فیزیکی مواد غذایی (کارشناسی ارشد)
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.